Sollicitatiebrief Voorbeelden

In Nederland worden beide briefindelingen, de blokindeling en de Amerikaanse indeling, gebruikt. U kunt zelf een keuze maken voor één van de twee briefindelingen al naar gelang uw persoonlijke voorkeur. U kunt zich voorstellen dat u bij voorkeur de Amerikaanse briefindeling gebruikt als u een brief stuurt aan een Nederlandse vestiging van een Amerikaans bedrijf. Als u een sollicitatiebrief aan een Nederlands bedrijf stuurt, mag u dus op basis van uw eigen voorkeur één van beide indelingen kiezen.

Sollicitatiebrief volgens de Nederlandse blokindeling

Als eerste wordt de Nederlandse blokindeling besproken. Deze sollicitatiebrief is volgens de blokindeling opgesteld. Aangegeven wordt, wat de afstanden zijn, of er regels tussen de alinea’s moeten zitten en wat hun aantal is. Bij de voorbeeld sollicitatiebrief moet de linkermarge miniaal 33 mm bedragen en de rechtermarge minimaal 25 mm. De bovenmarge moet minimaal 33 mm bedragen en de ondermarge minimaal 25 mm.

De Bijenkorf
Afdeling Personeelszaken
T.a.v. de heer G. de Vries
Lange viestraat 201
3511 AK Utrecht
<

<
<
Utrecht, 1 Oktober 2012
<

<
<
Geachte heer De Vries,
<
In het Utrechts Nieuwsblad van afgelopen Zaterdag las ik uw advertentie voor de functie van verkoper, waarnaar ik door middel van deze brief wil solliciteren.
<
Het omgaan met mensen is iets wat mij aantrekt. In mijn functie als verkoper beviel mij dit zeer goed.
<
Na mijn HAVO-opleiding heb ik verschillende verkoopcursussen gevolgd. Voor een overzicht hiervan verwijs ik naar mijn bijgevoegde curriculum Vitae.
<
Als verkoper heb ik werkervaring opgedaan bij de Gamma en HEMA in Utrecht. Ik denk dat ik in staan ben om leiding te geven aan een team van verkopers. Bij de HEMA heb ik dit het laatste jaar ook al gedaan.
<
Hoewel ik verwacht dat mijn opleiding en ervaring voldoende zijn voor het uitoefenen van de verkoopfunctie, ben ik bereid om verder te leren.
<
Ik hoop dat u mij uitnodigt voor een gesprek, zodat ik mijn brief en curriculum Vitae persoonlijk kan toelichten.
<
Hoogachtend,
<

<
<
Wendy Pasveer
Beethovenlaan 167
1011 AA Amsterdam
Tel.: 06-55417847

Klik hier om deze Sollicitatiebrief in WORD formaat te downloaden.

De kenmerken van de blokindeling zijn de volgende:

 • De bovenmarge moet minimaal 33 mm bedragen (afstand bovenkant pagina en begin tekst geadresseerde)

De marge links moet minimaal 33 mm bedragen ( afstand linkerkant pagina en begin tekst )
De marge rechts moet minimaal 20 mm bedragen ( afstand rechterkant pagina en begin tekst )
De marge onder moet minimaal 25 mm bedragen (afstand onderkant pagina en begin tekst )
Tussen de geadresseerde en de plaats met datum moeten vier regels zitten
Tussen de aanhef en de eerste alinea moeten vier regels zitten
Tussen de aanhef en de eerste alinea moet één regel zitten
Tussen elke alinea moet één regel zitten
Tussen de afsluitende groet en de naam van de afzender moeten vier regels zitten.

De Amerikaanse indeling

Dezelfde brief zal nu worden opgesteld aan de hand van de Amerikaanse indeling. De afstanden en het aantal regels tussen de verschillende gedeelten zijn gelijk aan die van de blokindeling. Het verschil tussen de blokindeling en de Amerikaanse indeling is dat de plaats en de datum bovenaan de brief naar rechts zijn verplaatst. Ook de afsluitende groet, de naam en het adres van de afzender zijn naar rechts verplaatst.

De Bijenkorf
Afdeling Personeelszaken
T.a.v. de heer G. de Vries
Lange Viestraat 201
3511 BK Utrecht
<
<
<
<

                                                                                                 Utrecht, 22 September 2008

<
<
<
<
Geachte heer De Vries,
<
In het Utrechts Nieuwsblad van afgelopen Zaterdag las ik uw advertentie voor de functie van verkoper, waarnaar ik door middel van deze brief wil solliciteren.
<
Het omgaan met mensen is iets wat mij aantrekt. In mijn functie als verkoper beviel mij dit zeer goed.
<
Na mijn HAVO-opleiding heb ik verschillende verkoopcursussen gevolgd. Voor een overzicht hiervan verwijs ik naar mijn bijgevoegde curriculum Vitae.
<
Als verkoper heb ik werkervaring opgedaan bij de Gamma en HEMA in Utrecht. Ik denk dat ik in staan ben om leiding te geven aan een team van verkopers. Bij de HEMA heb ik dit het laatste jaar ook al gedaan.
<
Hoewel ik verwacht dat mijn opleiding en ervaring voldoende zijn voor het uitoefenen van de verkoopfunctie, ben ik bereid om verder te leren.
<
Ik hoop dat u mij uitnodigt voor een gesprek, zodat ik mijn brief en curriculum Vitae persoonlijk kan toelichten.
<                                                                                                                                     

Hoogachtend,

<
<
<
<

                                                                                                                           Jacqueline Berendsen
Biltstraat 45 BIS
3572 AE Utrecht
Tel.: 030-2338751

Klik hier om deze Sollicitatiebrief in WORD formaat te downloaden.

De kenmerken van de Amerikaanse indeling zijn de volgende:

 1. De bovenmarge moet minimaal 33 mm bedragen ( afstand bovenkant pagina en begin tekst geadresseerde)
 2. De marge links moet minimaal 33 mm bedragen (afstand linkerkant pagina en begin tekst )
 3. De marge rechts moet minimaal 20 mm bedragen ( afstand rechterkant pagina en begin tekst )
 4. De marge onder moet minimaal 25 mm bedragen ( afstand onderkant pagina en begin tekst )
 5. Tussen de geadresseerde en de plaats met datum moeten vier regels zitten
 6. De plaats met datum moet net over de helft van de tekstspiegel geplaatst worden.
 7. Tussen plaats met datum en de aanhef moeten vier regels zitten
 8. Tussen de aanhef en de eerste alinea moet één regel zitten
 9. Tussen elke alinea moet één regel zitten
 10. Tussen de afsluitende groet en de naam van de afzender moeten vier regels zitten
 11. De plaats met datum, de afsluitende groet en de naam van de afzender moeten op één denkbeeldige verticale lijn zitten.